september 19, 2005

Intro

Välkommen till

A S E X U E L L T

~ hemsida för Nätverket Asexuell ~Med den här sidan vill vi öppna för samtal mellan asexuella i första hand, men även andra är välkomna, t.ex. du som är partner till någon som är asexuell. Vi vill skapa en mötesplats helt enkelt.

Vi försöker också ge lite svar på hur man kan se på asexualitet. Svaren är inte på något sätt huggna i sten utan ge gärna dina synpunkter och gör ditt perspektiv hört!

Kontakta oss gärna via vår e-postadress: asexuell@gmail.com

Inga kommentarer: