Pressklipp


Läs artiklarna och kommentera dem i kommentarfältet.

Aftonbladet.

Expressen
Låt asexuella få adoptera!

Artikel i Metro.

Expressen igen.

GP (Göteborgs-Posten). En anmärkning i förbifarten, i sig ett tecken på att vi blivit mer synliga!