september 20, 2005

RFSL:s definition

Så här skriver RFSL:

Asexuell /Asexualitet
En person som är asexuell har ingen aktiv sexualitet och/eller känner sig inte intresserad av sexuella relationer. En del asexuella säger att de onanerar och/eller blir förälskade och kan ha icke-sexuella kärlekrelationer. Asexuella kan vara homo-/bi- eller heterosexuella. Vissa beskriver att de alltid varit asexuella, andra kan vara det i perioder, medan en grupp har en tillfällig eller permanent asexualitet beroende på sjukdom, medicinering eller skada.

Känner du igen dig i RFSL:s definition? Kan den förbättras, förtydligas, förenklas?

Låt asexuella få adoptera!

Ja vad tycker du? Så här skrev Sofie i Expressen:


Låt asexuella få adoptera

Sex och sexualitet hyllas i vissa former och accepteras i andra, men var finns respekten och intresset för dem som inte vill ha sex? Likheten med det tysta förakt som tidigare mött homosexuella är uppenbar.

Det skriver SOFIE WAHLSTRÖM, ledande asexuell i den nya rörelse som skakar Prideveckan.


Under Stockholm Pride hyllas sexualiteter och rätten till ens trygghet och frihet oavsett om en är bög, flata, transperson eller bisexuell i största hemlighet. Men även i de mest homo-, bi-, trans- och queervänliga sammanhang, är det ingen som talar om det som anses vara den märkligaste böjelsen att inte ha någon. I RFSL Ungdoms begreppslista kan den nyfikne läsa att asexualitet vanligtvis är "uppkommen på grund av sjukdom, medicinering eller skada". RFSL om några bör akta sig för att kalla en sexualitet för ett sjukdomstillstånd med tanke på den kamp som ledde fram till att homosexualitet sedan 1979 inte längre ses som en sjukdom.

En maskulin man och en feminin kvinna förväntas åtrå varandra, älska varandra, ha sex med varandra, skaffa barn och leva troget tills skilsmässan skiljer dem åt. Allt annat är avvikande, och måste definieras utifrån hur det skiljer sig från normen. Vissa beteenden som avviker från normen blir allt mer accepterade, men även i en i dagarna högaktuell gayrörelse är det helt tabu att vara asexuell. Som asexuell möts jag till och med av de fördomar som tidigare drabbade homosexuella. Jag får frågor om vad det beror på. Kan det inte bara vara så att jag inte har träffat den rätte? Är det inte bara en fas? En felande gen? Hämningar? Dåligt självförtroende, medicinering, trauman under uppväxten?

Att inte alltid vilja ha sex kan gå för sig. Att sällan eller aldrig vilja ha sex? Nej, där verkar gränsen gå. Tidningarna rycker till undsättning med tips om hur en semesterresa eller ett spännande rollspel kan bli den krydda som botar dig från din förmodat plågsamma asexualitet. Asexualitet är felaktigt, något som ska korrigeras.

När jag som andra tonåringar förväntades börja ha sex kände jag mig alls inte intresserad. Jag förstod inte varför det var så eftertraktat, än mindre kände jag någon lust att ha sex. På den tiden funderade jag på om något var fel med mig, om det bara var jag som kände så. För mig fanns inga förebilder, ingen sexuell identitet att känna mig hemma i.

Jag hade svårt att hitta information och ett sammanhang att existera i. På internet fanns lite skrivet och det mesta var amerikanskt. Likväl förstod jag att jag inte var ensam om mina tankar och jag började inse att det var sexualitetsnormerna som fick mig att må dåligt inte att jag själv inte ville ha sex. När jag engagerade mig i det queerfeministiska aktivistnätverket Queer Underground fick jag möjligheten att utveckla mina tankar i sällskap med andra människor med en icke-normativ syn på kön, genus, sexualitet och relationer.

När jag nu under pågående Stockholm Pride anordnade ett seminarium i Pride House var det första gången asexualitet togs upp som ämne på Pride. Besökarna var långt fler än vad jag kunde drömma om. Antalet asexuella är definitivt större än vad vi tror i ett samhälle där det är helt omöjligt att spendera en dag utan att matas av sexuella budskap. För mig som asexuell blir det absurt. Det pratas om sex hela tiden överallt och det är lätt att börja må dåligt om en inte vill leva upp till de förväntningar som sexfixering skapar.

Jag lider inte av min asexualitet och jag accepterar att andra har sex och tycker om det. Sex är bara ingenting för mig, jag har aldrig lust och jag tänker inte på sex. Jag har haft sex och inte farit illa av det, men det finns så mycket annat jag hellre gör. Jag blir kär som alla andra. Jag älskar människor och tycker om att vara dem nära. Jag uttrycker också kärlek, attraktion, förtroende och intimitet och allt annat som jag tänker mig att ni sexuella ger uttryck för genom sex, men jag gör det med kramar, ord, blickar och genom att hålla en älsklings hand.

Men jag har inte sex och det gör mig osynlig. Bortsett från några få sidor på internet och ett radioinslag har det varit tyst. Inte ens inom den HBTQ-rörelse som samlar alla icke-heterosexuella till en gemensam kamp har jag någon plats trots att jag i allra högsta grad är icke-heterosexuell. Om jag vill ha barn, finns det då en rörelse som kämpar för min rätt till adoption? Jag trodde att föreställningen att de bästa föräldrarna är de som ligger med varandra var utdöd för längesedan, men alla frågor kring adoption handlar fortfarande om de som inte blir gravida hur mycket sex de än har oavsett om de inte är fertila eller har sex med samkönade.
Jag är kär och jag lever i flera relationer, jag kan bilda familj, men kan jag skaffa barn? Vad är egentligen skillnaden, om det finns någon, mellan en kärleks- och en vänskapsrelation? Asexualitet, flersam kärlek och andra alternativ till den heterosexuella parnormen väcker frågor av intresse för fler än de asexuella. Även de som lever heterosexuellt med en partner tvingas förhålla sig till den normativa sexualiteten. Det är frågor som berör alla.

Sex och sexualitet hyllas i vissa former och accepteras i andra, men var finns respekten och intresset för dem som inte vill ha sex? Likheten med det tysta förakt som tidigare mött homosexuella är uppenbar.


Av Sofie Wahlström, i Expressen.se

Om asexualitet i Radions P1


P1 hade ett inslag i samband med Pride 2005. Så här skrev de om det på sin hemsida (tyvärr är det inte längre möjligt att lyssna på programmet via Internet):

Livet som asexuell
Just nu pågår Pride festivalen för fullt i Stockholm och en av de viktigaste frågorna för homo- och bisexuella är att slippa bli diskriminerad på grund av sin sexualitet, men vad gör man om man inte har någon sexualitet överhuvutaget? Sofie Wahlström berättar om vad det innebär att vara asexuell kl. 8.15.

Länk.

Pressklipp


Läs artiklarna och kommentera dem i vårt forum.

Aftonbladet.

Expressen
Låt asexuella få adoptera!

Artikel i Metro.

Expressen igen.

GP (Göteborgs-Posten). En anmärkning i förbifarten, i sig ett tecken på att vi blivit mer synliga!

september 19, 2005

Definition av asexualitet

Asexualitet
En kort och enkel definition av vad det är att vara asexuell:

En asexuell person har ingen sexlust eller också inget intresse eller behov av att inkludera andra i sin sexualitet.

En lite längre definition, från Wikipedia:
Mänsklig asexualitet (ej att förväxla med asexuell reproduktion), att leva fysiskt fullständigt utan sex i alla dess former, antingen självvalt i celibat eller ofrivilligt genom kastration då könskörtlarna tagits bort eller efter könsstympning då yttre delarna av könsorganen skurits bort och omöjliggör ett normalt fullödigt sexualliv. En del teoretiker inkluderar även androgyna drag i begreppet asexuell.

Teorier om asexualitet

Det råder delade meningar om huruvida asexualitet är en sexuell läggning eller inte. Människors sexuella drift varierar dels med allmänna fysiska förutsättningar, som t.ex. kvinnors menstruationscykler, allmänna hälsotillståndet, ålder och dels med skilda individuella preferenser. Psykoanalysens fader, Sigmund Freud, argumenterade för att asexuella relationer berodde på hämmningar, skapade av sociala strukturer, och att exempelvis relationen mellan barn och förälder inte av naturen är asexuellt, utan produkten av ett tabu mot incest. Han menade också att andra asexuella relationer, exempelvis mellan heterosexuella personer av samma kön, endast var avspeglingar av incesttabuet.

De som valt att beteckna sig själva som asexuella, däremot, anser inte att deras läggning är produkten av hämmningar. De menar att detta är en fördomsfull inställning som motsvarar de, enligt dem felaktiga, argument som brukar föras fram mot homosexualitet.

I dagens psykiatriska sjukvård används begreppet som en beskrivning för ett faktiskt fysiskt och psykiskt totalt ointresse för sexualiteten och sexuella relationer. Tillståndet är relevant i samband med utredningar av transsexualism i samband med utredningar inför ett eventuellt könsbyte, då personens könsidentitet måste klarläggas innan den sociala, psykologiska och fysiska förändringen påbörjas.

Män och kvinnor som förlorar sina könskörtlar, t.ex. i samband med behandling av prostatacancer eller äggstockscancer, förlorar inte sin könsidentitet eller sitt mentala intresse för en sexuell relation även om förmågan till samlag påverkas negativt då förmågan till erektion minskar när hormonpåverkan upphör. Kastration innebär alltså inte förlust av den mentala eller sociala förmågan och viljan till ett samliv.

Bland radikalfeminister råder högst delade meningar om asexualitet, där exempelvis Valerie Solanas förespråkat total asexualitet (och artificiell reproduktion) medan Shulamith Firestone förespråkat avskaffandet av alla asexuella relationer, inklusive tabuet mot incest.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Asexualitet


Och – vilka är vi? Hur kontaktar man oss?

Ja, vi som står bakom sidan alltså, vilka är vi?

Det började i ett diskussionforum på temat asexualitet i ett litet undangömt hörn av Internet (en klubbQruiser), ledde vidare träffar mellan en del av deltagarna i diskussionsforumet, till en presentation på Pride i Stockholm sommaren 2005, vilket i sin tur ledde till uppmärksamhet från media… och nu till en egen webbsida – den här! :-) – och ett eget forum.

Den främsta poängen med en egen webbsida är att ge ett gryende nätverk en samlande plats för konversation, och för att asexuella som inte har någon att prata med om sin situation ska kunna hitta andra asexuella att tala med. Trots allt så är det ju lättast för den som är i samma sits att förstå, även om det finns välmenande sexuella med gott hjärta som gärna lyssnar så förstår de inte alla gånger vad vi kan uppleva som problem. Ibland är det ju rentav så att det är de sexuellas oförståelse som är själva problemet.

Du kan få kontakt med oss genom att skicka ett mejl till asexuell@gmail.com. Eller, förstås, genom att delta i diskussionerna i vårt forum!
Vi är numera en aktivistgrupp inom RFSL Stockholm. Vilka är då RFSL? RFSL - Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter. Ungdomsförbundet har lagt till "queera" i sitt namn också. RFSL arbetar för att homosexuella, bisexuella och transpersoner ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som andra. Arbetet för detta sker genom politiskt påverkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter. Konkret kan detta t ex röra sig om att uppvakta politiker, hålla utbildningar, arrangera fester eller driva en telefonjour. RFSL har funnits sedan 1950.

På vilka sätt kan man vara asexuell?

Det kan finnas en fysisk eller medicinsk bakgrund. Det kan finnas ideologiska eller religiösa övertygelser (även om det då kanske snarare i strikt mening är en fråga om att leva i celibat än att i sig själv vara asexuell). Det kan finnas psykologiska mekanismer och anledningar. Eller så finns det inga ”orsaker” alls utan bara är som det är. En del som är asexuella vill inte vara det, kanske särskilt inte de som är det av fysiska eller medicinska orsaker (även om det säkert varierar det också) men många som är asexuella känner sig egentligen väldigt hemma i att vara det när de väl kommit underfund med hur det hänger ihop, och önskar kanske mest att få acceptans för att vara asexuella, för att få vara sig själv.

”Kommit underfund med hur det hänger ihop”? Ja, faktiskt är det ju så att de flesta av oss är rätt starkt präglade av den kultur vi lever i – och det är en sexualiserad kultur. Det tar ofta lite tid att förstå var skon klämmer och man kan tro att det beror på en själv när det egentligen handlar om att den kultur man lever i inte har några modeller för ens ”sort”. Jo, kanske någon enstaka, men för alla asexuella är det inte en lösning att gå i kloster!

Sedan är asexualitet också i någon mening en gradfråga. Många asexuella har erfarenhet av att ha förhållande och att ha ett aktivt sexualliv, för att det förväntats av dem, kanske för att hålla ihop ett förhållande. Andra kan inte ens tänka sig att ha sex med någon, alls, någonsin – det vore helt enkelt för ”avtändande”!

Vad innebär det i-n-t-e att vara asexuell?

Det finns många missuppfattningar om vad asexualitet handlar om. Här försöker vi sticka hål på några.


1. Kärlek

FEL! Att man inte kan bli förälskad eller älska.

RÄTT! Asexualitet handlar inte om känslor, i alla fall inte på det viset. Den som är asexuell kan både bli förälskad och älska, även om inte alla blir det. Men det gäller ju även för de sexuella att de inte alltid har sådana känslor!


2. Kroppskontakt

FEL! Att man inte kan tycka om ömhetsbevis som kyssar, kramar eller annan fysisk kontakt.

RÄTT! Man kan absolut tycka om kyssar och kramar! En del kanske inte är så förtjusta i kroppslig kontakt, men det är ingen regel utan varierar från person till person, och för en del är det olika i olika perioder av livet. En del asexuella är troligen mer ”kramiga” än vad sexuella är.


3. Känslor

FEL! Att man är ”kall” känslomässigt, eller att man är ointresserad av människor på andra plan än det sexuella.

RÄTT! Som sagt, asexualitet behöver inte handla om känslor. Att det finns en biologisk drift hos de flesta och att den är sammanknippad med många och starka känslor är ingen nyhet. Att det ska vara nödvändigt att ha den där driften för att kunna känna, det finns det däremot ingenting som säger.

Vill man verkligen vara asexuell? Det är ju så mysigt att vara med någon...

Kan man välja? Om man nu är asexuell, då är det väl inte så mycket man kan göra åt den saken? Ja, om det nu inte har medicinska orsaker, förstås. Nu kan det i och för sig vara så, även för den som är det p.g.a. medicinska orsaker, att alternativen är mindre attraktiva, för medicinen gör livet så mycket lättare att leva och går i praktiken inte att välja bort.

Hur det nu än är med det: man vill gärna bli accepterad som den man är, utan att någon försöker sig på att ”laga” en utan att ha tagit reda på vad man vill. (”Det blir nog bra bara du träffar någon du verkligen tycker om”, ”du ska se att det finns mediciner om du bara går till doktorn”, ”du kanske är deprimerad egentligen?” o.s.v.)

Förresten, även många som är sexuella har säkert någon gång haft en period i sitt liv då de inte känt någon större sexuell attraktion eller lust överhuvudtaget. Den som är asexuell har det som sin grundupplevelse; somliga har det för en tid, andra för livet.

Vad innebär det att vara asexuell?

På RFSLs hemsida beskrivs asexualitet på det här sättet:
"En person som är asexuell har ingen aktiv sexualitet och/eller känner sig inte intresserad av sexuella relationer. Asexuella kan vara homo-/bi- eller heterosexuella. Vissa beskriver att de alltid varit asexuella, andra kan vara det i perioder, för vissa är det en sexuell läggning (hör dock inte i lagens mening till sexuella läggningar)."
Medan det på svenska Wikipedia beskrivs så här:
"Mänsklig asexualitet (ej att förväxla med asexuell reproduktion är att leva fysiskt fullständigt utan att känna sexuell attraktion till en annan människa och betraktas av många som en typ av sexuell läggning."
Det definitionen man oftast brukar höra är att asexualitet är en avsaknad på sexuell attraktion. Det är alltså inte samma sak som att vara celibat där man avstår från att ha sex av t.ex. religiösa skäl.
Det lättaste svaret att ge, och helt säkert det sannaste, är att det varierar från person till person. Asexualitet har inte fått någon större uppmärksamhet tidigare och den forskning som gjorts kring sexualitet handlar väl mest om de sexuella. Det vill säga de heterosexuella, homosexuella eller bisexuella. I den mån forskningen tagit upp asexualitet så har den nog snarast sett det som ett problem som ska lösas än som en självständigt fungerande sexualitet.

Och, på tal om heterosexualitet, bisexualitet och homosexualitet så finns det väl ett slags skillnad mellan de tre sexualiteterna å ena sidan, och asexualitet å andra sidan. Lustigt nog kan du vara både heterosexuell och asexuell, eller homosexuell och asexuell, o.s.v., på en och samma gång. Hetero-, homo- eller bisexuell handlar om vilka man attraheras av, asexuell handlar snarare om att man inte vill – eller kan! – "göra det”. D.v.s., det handlar inte om inte man vill eller inte vill vara med.

Sedan kan man i och för sig vilja dela upp begreppen vidare och kalla sig, t.ex. heteroemotionell och asexuell, för att man inte är heterosexuell. Som så ofta annars är väl det bästa att var och en får definiera sig själv, så det som står här ska inte tolkas som någon föreskrift om hur det egentligen är, mer som en ansats till att ge en utgångspunkt för egna funderingar till den som precis börjat bekanta sig med de olika begreppen och synsätten.


Källor: rfsl.se, svenska Wikipedia, AVEN

FAQ - frågor och svar om asexualitet


Vi har här sammanställt en FAQ (Internet-term som står för Frequently Asked Questions, d.v.s., "ofta ställda frågor"). Om du har fler frågor eller har synpunkter på det som står här, hör av dig till oss via mejl.

Vad innebär det att vara asexuell?

Vilka blir asexuella?

Vill man verkligen vara asexuell? Det är ju så mysigt att vara med någon...

Vad innebär det inte att vara asexuell?

På vilka sätt kan man vara asexuell?

Är det ett problem att vara asexuell?

Och – vilka är vi? Hur kontaktar en oss?

• En FAQ med frågor och svar på engelska, från asexuality.org.

Intro

Välkommen till

A S E X U E L L T

~ hemsida för Nätverket Asexuell ~Med den här sidan vill vi öppna för samtal mellan asexuella i första hand, men även andra är välkomna, t.ex. du som är partner till någon som är asexuell. Vi vill skapa en mötesplats helt enkelt.

Vi försöker också ge lite svar på hur man kan se på asexualitet. Svaren är inte på något sätt huggna i sten utan ge gärna dina synpunkter och gör ditt perspektiv hört!

Kontakta oss gärna via vår e-postadress: asexuell@gmail.com