september 19, 2005

Vad innebär det att vara asexuell?

På RFSLs hemsida beskrivs asexualitet på det här sättet:
"En person som är asexuell har ingen aktiv sexualitet och/eller känner sig inte intresserad av sexuella relationer. Asexuella kan vara homo-/bi- eller heterosexuella. Vissa beskriver att de alltid varit asexuella, andra kan vara det i perioder, för vissa är det en sexuell läggning (hör dock inte i lagens mening till sexuella läggningar)."
Medan det på svenska Wikipedia beskrivs så här:
"Mänsklig asexualitet (ej att förväxla med asexuell reproduktion är att leva fysiskt fullständigt utan att känna sexuell attraktion till en annan människa och betraktas av många som en typ av sexuell läggning."
Det definitionen man oftast brukar höra är att asexualitet är en avsaknad på sexuell attraktion. Det är alltså inte samma sak som att vara celibat där man avstår från att ha sex av t.ex. religiösa skäl.
Det lättaste svaret att ge, och helt säkert det sannaste, är att det varierar från person till person. Asexualitet har inte fått någon större uppmärksamhet tidigare och den forskning som gjorts kring sexualitet handlar väl mest om de sexuella. Det vill säga de heterosexuella, homosexuella eller bisexuella. I den mån forskningen tagit upp asexualitet så har den nog snarast sett det som ett problem som ska lösas än som en självständigt fungerande sexualitet.

Och, på tal om heterosexualitet, bisexualitet och homosexualitet så finns det väl ett slags skillnad mellan de tre sexualiteterna å ena sidan, och asexualitet å andra sidan. Lustigt nog kan du vara både heterosexuell och asexuell, eller homosexuell och asexuell, o.s.v., på en och samma gång. Hetero-, homo- eller bisexuell handlar om vilka man attraheras av, asexuell handlar snarare om att man inte vill – eller kan! – "göra det”. D.v.s., det handlar inte om inte man vill eller inte vill vara med.

Sedan kan man i och för sig vilja dela upp begreppen vidare och kalla sig, t.ex. heteroemotionell och asexuell, för att man inte är heterosexuell. Som så ofta annars är väl det bästa att var och en får definiera sig själv, så det som står här ska inte tolkas som någon föreskrift om hur det egentligen är, mer som en ansats till att ge en utgångspunkt för egna funderingar till den som precis börjat bekanta sig med de olika begreppen och synsätten.


Källor: rfsl.se, svenska Wikipedia, AVEN

Inga kommentarer: