december 22, 2005


Det stundar helger och ledighet för många nu,
och vi vill med detta "vykort" önska våra läsare en god helg!

december 20, 2005

Om definitioner: Vem är asexuell?

En del är osäkra på vad som egentligen avses med att någon är "asexuell". Nedan ett försök att bena ut begreppen.

De ofrivilligt eller temporärt asexuella

De ofrivilligt asexuella kan bestå av de som är fysiskt oförmögna ("impotenta") och av de som pga t ex antidepressiv medicin förlorat sexlusten, så redan i den kategorin finns det väldigt olika grupper. Vidare kan de som är fysiskt oförmögna vara det av psykiska skäl. Dessa grupper är väl inte strikt talat asexuella, men en del kan ändå drabbas av liknande problem som asexuella, t ex detta med att ens partner vill ha sex medan man själv inte vill eller kan ha det.


De egentligt asexuella

Sedan när det gäller de som i mer strikt mening ser sig som asexuella så finns det även där olika kategorier. En del som ser sig som asexuella har det kroppsliga behovet av sex men utan egentligt behov av sex med andra, dvs, de är autosexuella. Andra är helt ointresserade av sex. I båda dessa kategorier finns det dessutom de som kan acceptera sexuell samvaro, t ex för att göra sin partner glad, vilket ytterligare komplicerar bilden.

Vårt nätverk är ännu relativt ungt och detsamma kan nog sägas om "asexualitetsrörelsen" överhuvudtaget och några försök att tillämpa strikta definitioner är vi inte bekanta med. Än så länge, och gissningsvis för överskådlig tid framöver, är den asexuell som finner det meningsfullt att definiera sig på det viset, oavsett vad hen har för anledning till det.

Så här kan en formulera en ungefärlig definition:

 En asexuell person har ingen sexlust eller också inget intresse eller behov av att inkludera andra i sin sexualitet.

december 15, 2005

Autosexualitet

Så pass nära asexualitet att de två i praktiken i vissa avseenden, i alla fall för en del asexuella, är utbytbara har vi autosexualitet.

Nedan texten från Wikipedias artikel Autosexuality:
As a sexual preference, autosexuality refers to people who choose to have sex with themselves (that is, they prefer to masturbate rather than having interpersonal sex). The adjective is "autosexual", as in "autosexual behavior".Alltså, autosexualitet beskrivs som en sexuell preferens som innebär att en hellre har sex med sig själv än med andra. Detta stämmer in i en del av definitionen för asexualitet - att inte ha intresse av att inkludera andra i sitt sexliv.

december 13, 2005

The Fourth Alternative


Från en text av Iris B., engagerad i Nätverket för Asexuella. Iris deltog i seminariet under Pride och hennes berättelse mötte stor entusiasm och stort igenkännande från många där. Texten beskriver "Ace" (uttalet av engelsk plural för "A") som en fjärde kategori vid sidan om kategorierna H, B och T.

What? Do they exist?

We do, and we are the last outcasts. The ”explanations” for asexuality are the same as the ”explanations” once given for homosexuality; sickness and biochemical abnormality.

Back in the 1930’s in England when I was i child, bachelors and unmarried women, known as ”spinsters”, were not regarded as abnormal, although spinsters were pitied for not having ”made a catch”. A past unhappy love was the assumed explanation.

That the asexual can love is regarded as a contradiction in terms, but it is my 40 years’ long experience that what Shakespeare called ”The marriage of true minds” does not necessarily include a physical relationship. When I was young, I fell for a person’s mental, not physical, charisma. Once, at a commercial school, I was mistaken for a lesbian (a male invented label), and there was a general hullabaloo.

At the age of 37, totally inexperienced, it occured to me that my antipathy to ”standard” sex might be because I was homosexual, but it became clear quickly that I am asexual.

This way of life might be easier for women than for men. The nun in Gerard Manley Hopkins’ poem desires to be ”Out of the swing of the sea”, but the monastic life does not suit everybody.

There are other paths to peace and quiet, and some women, who may not be originally asexual in temperament, might come to choose it. Some men might find peace and quiet foreign to their natures, but the virility cult persecutes the underdeveloped male physique and there are other solutions for the despised than becoming a petty despot.

Asexual relationships are an alternative.

[---]

A true society for like treatment for everybody will outgrow subcultures and it will accept asexuality as a sexual preference.

I have always enjoyed the company of homosexuals, but if I am not to move among them under false colours, I must wear mine, which are white with a forget-me-not blue 4 in the centre, meaning don’t forget there is a fourth alternative.

The rainbow flag needs a white border. We are all ”queer” in the eyes of the right-wing heterosexual. Must asexuals be accounted more abnormal by just the groups where we so often find our friends?

Finally, the highest ideal is osmosis, a flowing into each other’s psyche. Asexuals do not seek it through physical co-ition and we have a right to seek it in our own way. Light-hearted play exists but it cannot lead. We have to be as serious as the opposition is.

As said, even those who are not asexual by nature may choose the security of an asexual home, either as permanent or as a safe post of return.

Freedom is flexible; autocratic rule is not, and dare not be.

Long live freedom!

September 2005,

/Iris B.

december 03, 2005

Manifestation: Stoppa flatfobin

Nätverket för Asexuella är med i alliansen Stoppa flatfobin. Läs mer!

Medieförföljelsen av Tiina Rosenberg, de friande domarna i målet mot Åke Gren och i målet mot krögaren som slängde ut ett par pussande tjejer... Vi står inför en backlash, som det är upp till alla goda krafter att motverka.

Kom till Medborgarplatsen den 11/12 kl 14.30. Tillsammans visar vi att flator varken låter sig stereotypiseras eller tystas! Tal, sång och kanske lite dans utlovas. Facklor och glögg kommer att finnas till självkostnadspris.

Programmet kommer läggas upp vartefter det blir färdigt.

Vad och varför?

Under hösten har det blivit rumsrent att öppet visa homofobi och kvinnoförakt. Inte minst i media har det blivit tydligt hur rädsla och förakt för flator och feminister samverkar och förstärker varandra. Vi är många som upplever detta som en backlash i arbetet för alla människors lika rättigheter, men vi är många som gör motstånd!

Vår inspirationskälla är www.stoppaflatfobin.com. Det är ett upprop som skrivits under av "queerflator, heteroflator, studentflator, bögflator, blatteflator, moderatflator, anarkaflator" och många andra. Uppenbarligen är vi många som är trötta på att människor misstänkliggörs utifrån sexuell läggning och feministiskt engagemang. Många är beredda att ingå i en allians mot flatfobin, många är beredda att arbeta tillsammans mot sexism, homofobi och rasism. Genom manifestationen skapar vi en allians mot flatfobin!

/Allians mot flatfobin

Kontakta alliansen på mejladressen: alliansmotflatobin@hotmail.com