december 15, 2005

Autosexualitet

Så pass nära asexualitet att de två i praktiken i vissa avseenden, i alla fall för en del asexuella, är utbytbara har vi autosexualitet.

Nedan texten från Wikipedias artikel Autosexuality:
As a sexual preference, autosexuality refers to people who choose to have sex with themselves (that is, they prefer to masturbate rather than having interpersonal sex). The adjective is "autosexual", as in "autosexual behavior".Alltså, autosexualitet beskrivs som en sexuell preferens som innebär att en hellre har sex med sig själv än med andra. Detta stämmer in i en del av definitionen för asexualitet - att inte ha intresse av att inkludera andra i sitt sexliv.

Inga kommentarer: