december 20, 2005

Om definitioner: Vem är asexuell?

En del är osäkra på vad som egentligen avses med att någon är "asexuell". Nedan ett försök att bena ut begreppen.

De ofrivilligt eller temporärt asexuella

De ofrivilligt asexuella kan bestå av de som är fysiskt oförmögna ("impotenta") och av de som pga t ex antidepressiv medicin förlorat sexlusten, så redan i den kategorin finns det väldigt olika grupper. Vidare kan de som är fysiskt oförmögna vara det av psykiska skäl. Dessa grupper är väl inte strikt talat asexuella, men en del kan ändå drabbas av liknande problem som asexuella, t ex detta med att ens partner vill ha sex medan man själv inte vill eller kan ha det.


De egentligt asexuella

Sedan när det gäller de som i mer strikt mening ser sig som asexuella så finns det även där olika kategorier. En del som ser sig som asexuella har det kroppsliga behovet av sex men utan egentligt behov av sex med andra, dvs, de är autosexuella. Andra är helt ointresserade av sex. I båda dessa kategorier finns det dessutom de som kan acceptera sexuell samvaro, t ex för att göra sin partner glad, vilket ytterligare komplicerar bilden.

Vårt nätverk är ännu relativt ungt och detsamma kan nog sägas om "asexualitetsrörelsen" överhuvudtaget och några försök att tillämpa strikta definitioner är vi inte bekanta med. Än så länge, och gissningsvis för överskådlig tid framöver, är den asexuell som finner det meningsfullt att definiera sig på det viset, oavsett vad hen har för anledning till det.

Så här kan en formulera en ungefärlig definition:

 En asexuell person har ingen sexlust eller också inget intresse eller behov av att inkludera andra i sin sexualitet.

1 kommentar:

hjärtat sa...

Jag är en asexuell tjej, high sensetive person, med IBS mage. Kan det bli bättre? Hm.Undrar ofta i mitt stilla sinne om jag kommer träffa någon i mitt liv som jag känner passar in på mig själv så som jag är. Hoppas det!!!!!!