oktober 25, 2010

För folk utanför Stockholm

Flera gånger har folk hört av sig och undrat om det äger rum några träffar i deras städer (inte Stockholm) och vi måste svara nej, inte så vitt vi vet. Vi ser dock gärna att det händer! Om det är regelbundna träffar eller inte spelar inte så stor roll - det viktiga är att de som känner att de vill träffa andra med liknande tankar får göra det!
Mitt tips är så här:
  1. Kolla med folk på forum om det finns andra i din stad som vill träffas (vår grupp på Qruiser samt www.asexuality.org kan vara bra ställen men känner du till andra forum så fråga där också!). Det kan vara en idé att kolla olika HBTQ-forum som inte är kopplade specifikt till asexualitet.
  2. Kom överens om hur det skall ske, skall det vara på ett fik eller i en park osv.? Vilken dag, vilken tid?
  3. När ni har bestämt mötestillfälle får ni gärna ta hjälp av oss för att annonsera träffen! Maila och säg till om ni vill ha det utskickat till vår lista och/eller som inlägg i vår blogg.

Inga kommentarer: