januari 25, 2013

Mailinglistan

Vi har en mailinglista till vilken vi skickar ut påminnelser om träffar, ibland information om träffarna som inte står i bloggen, förfrågningar från journalister och studenter som vill intervjua asexuella osv.

Det är bara vi som har inlogg till adressen asexuell@gmail.com som får veta vilka som är på listan. När vi skickar mailen gör vi alltid så att mottagarna inte kan se varandras adresser.

Skriv till oss om ni vill vara med på den! Ingen aktivitet krävs från er sida, det är helt okej att radera mailen utan att läsa dem när ni inte orkar. Inga förpliktelser, bara en massa skoj!

Inga kommentarer: