januari 30, 2006

Nästa träff

På senaste träffen pratade vi om att göra något mer på framtida träffar än "bara prata" - inte för att det inte är mycket givande att få prata ordentligt, men det kan ju också tillföra något.

Några förslag var:

• att se filmer med relevant innehåll - kom gärna med förslag!
• att bjuda in t.ex. en psykolog som är insatt i asexualitet, och kan svara på mer allmänna och kanske mer statistiska och vetenskapliga frågor, än vad vi som hållit i föredrag hittills har kunnat göra alla gånger. (Ge gärna förslag!)
• att fika - kan ju göra träffarna ännu trevligare!
• att tipsa varandra om bra och relevanta böcker, och kanske låna ut dem till varandra.

Nästa möte, den sjunde februari, kan därför få bli ett diskussionsmöte om Framtiden. Vilka aktiviteter ligger i framtiden?

Pride 2006?

Finns det underlag för en studiecirkel? Vilka vill i så fall vara med? Vilka ämnen känns aktuella att i så fall ta upp? (Inte för att "lära ut hur man är asexuell" utan mer typ diskussionsgrupp där olika aspekter betas av strukturerat (från biologiska aspekter till sociala effekter, samt genomgång av vad litteratur -- och webbsidor -- det kan finnas). Det kunde också vara bra med lite insikt i hur andra grupper tagit itu med sin situation (typ lite HBT-historia). Om det finns tillräckligt många intresserade skulle det kunna vara ett bra sätt att skapa en "informerad kärna" i nätverket.

Och om det fanns en sådan kärngrupp så skulle ju deras träffar kunna vara öppna för andra också. Om varje möte hade ett specifikt tema så kan ju tänkas att olika personer skulle attraheras av olika teman, men alla kanske inte vill gå alltid.

Hoppas att dessa funderingar känns intressanta - kom gärna med respons! Kom till träffen och låt höra dina synpunkter!

Och framförallt - VÄLKOMMEN!

Inga kommentarer: