juli 14, 2012

Demisexualitet

Vi vill tipsa om ett nyskrivet blogginlägg om demisexualitet.

En lite annorlunda sexualupplysning
.
För att förklara demisexualitet bättre finns det en slags tankemodell.
Primär sexuell attraktion är attraktion som triggas av omedelbart tillgängliga uppgifter, såsom utseende, rörelser, röst.
Sekundär sexuell attraktion är en attraktion som utvecklas över en längre tid, efter att man har etablerat en stark, emotionell relation.
Sexuella känner vanligtvis av både primär och sekunder attraktion, medan demisexuella bara känner av den sekundära.
Om du har sett något blogginlägg om asexualitet, aromantiskhet eller demisexualitet så tipsa oss gärna här i kommentarerna! Demisexualitet skulle vi gärna också diskutera i vår Pride-punkt. Har ni några exempel på diskussionsfrågor vi skulle kunna ta upp?

Inga kommentarer: