juli 18, 2012

Transformering och Autismforum

Sidan Transformering har under "Vanliga frågor" frågan "Jag gillar inte att ha sex; varför är det så?" och svarar så här bra: (bara en del av svaret har vi med här, följ länken för att läsa hela)

Vissa personer tycker helt enkelt inte om att ha sex. Det finns en förväntan om att man ska ha en sexlust och vilja ligga med andra människor men för många är det inte alls så. Det finns en ständigt växande asexualitetsrörelse i Sverige som arbetar för att det ska vara helt okej att inte vilja ha sex.
Med asexualitet menas att man sällan, aldrig eller i perioder inte vill ha sex.En del som definierar sig som asexuella blir kära men utan att vilja ha sex. Och en del blir inte kära i någon. Vissa tycker att det känns skönt med lite hångel, andra hoppar över hånglandet. Det ser helt enkelt olika ut.
Autismforum finns en rätt lång text om asexualitet. Det står bland annat

Men det är inte fel att vara asexuell. Om asexualiteten inte känns som ett problem ska man lyssna på sin inre röst. Man måste inte ha sex bara för att majoriteten av mänskligheten har det. Det finns annat att göra när omgivningen ägnar tid och energi åt att tänka på, prata om, leta efter och ha sex.

Inga kommentarer: